Περιήγηση: Ιθαγένεια

Ενδοιασμούς και αντιρρήσεις προκαλεί η τακτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών- μεταξύ αυτών της Ελλάδας και της Κύπρου, να παραχωρούν δικαιώματα ιθαγένειας ή διαμονής σε επενδυτές από τρίτες…

Τροποποίηση του Κώδικα Ιθαγένειας – Προσθήκη αδειών διαμονής στους τίτλους που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση σχετικά…

Η χορήγηση διαβατηρίων από κράτη της ΕΕ σε πλούσιους από τρίτες χώρες έναντι επενδύσεων σε αυτές γίνεται σε πολλές περιπτώσεις χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο των αιτούντων.…

Αλλαγές σε διατάξεις που αφορούν τις προϋποθέσεις απόκτησης της ιθαγένειας περιλαμβάνει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που συμπεριλήφθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο αναμενόταν να…

Αλλάζει στην διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή. Με την υπόψη τροπολογία, εισάγονται νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών γενικότερα θέματα ιθαγένειας.…

Αλλάζει η διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας καθώς σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα κατατεθούν οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις,…

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 της 28ης Φεβρουαρίου 2018 για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης…

Ερευνάται και θα κριθεί η συνταγματικότητα του νέου νομοθετικού πλαισίου (νόμος 4332/2015), με το οποίο θεσπίστηκαν οι νέοι κανόνες-προϋποθέσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας Η απόκτηση της…