Περιήγηση: Ιθαγένεια

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της διαδικασίας Ασύλου και μετά την αυτόματη και αναδρομική έκδοση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) στους αιτούντες άσυλο…

Με εγκύκλιό της η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας προχώρησε στην παροχή οδηγιών αναφορικά με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα και άγαμα τέκνα κατ΄ εφαρμογή των…

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4735/2020 “Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής…

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου και της Μάλτας εκδίδοντας προειδοποιητικές επιστολές σχετικά με τα συστήματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές των χωρών αυτών, τα οποία…

Με το νόμο, εκσυγχρονίζεται το νομικό πλαίσιο για την απόδοση Ιθαγένειας, ρυθμίζονται θέματα του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα και εισάγονται ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική…

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Σημαντική νομοτεχνική βελτίωση ΥΠΕΣ για το απαιτούμενο εισόδημα όσων αιτούνται την ελληνική ιθαγένεια Νομοτεχνική βελτίωση με την οποία το απαιτούμενο εισόδημα όσων αιτούνται την…

Στην Βουλή κατατέθηκε σήμερα το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ιθαγένεια. Πρόκειται για το ν/σ που είχε αποκαλύψει η aftodioikisi.gr με κάποιες τροποποιήσεις. Ακόμη δεν…