Περιήγηση: Ζώα – Φιλόζωοι

Στον Νόμο 4039/2012 και στο άρθρο 46 του Νόμου 4235/2014 περιγράφονται αναλυτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όσων έχουν ζώο συντροφιάς. Είναι χρήσιμο και απαραίτητο να διαβάσετε ειδικά το άρθρο…