Περιήγηση: Εταιρίες

Οι εισπρακτικές εταιρείες όταν  τηλεφωνούν   σε οφειλέτη Τράπεζας και στο τηλέφωνο απαντά  συγγενής  ή φίλος ή άλλο  τρίτο πρόσωπο,  λόγω απουσίας του οφειλέτη, η κλήση…

Στόχος να διαπιστωθεί αν οι μετεγκεταστάσεις είναι πραγματικές ή τεχνητές Σειρά ελέγχων σε επιχειρήσεις που έκαναν μετεγκατάσταση στη Βουλγαρία ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η Ανεξάρτητη…

Θέμα: Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών. Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν…

Αριθμός Γνωμοδότησης 82/2017 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Β’ Τμήματος) Συνεδρίαση της 3ης Απριλίου 2017 Σύνθεση: Πρόεδρος: Αλέξανδρος Καραγιάννης, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Μέλη:…

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4387/2016 έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων. Ιδιαίτερα το θέμα της ασφάλισης των μελών διοικητικού συμβουλίου ανωνύμων εταιρειών αποτέλεσε επί μακρόν σημείο αμφισβήτησης.…

Αποδεκτή έγινε από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. υπ’ αριθμ. 341/2016. Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό ομόφωνα, ότι…

Με ετυμηγορία του δικαστήριο της Ρώμης αποφάσισε να μπλοκάρει την πολυεθνική Uber η οποία προσφέρει υπηρεσίες ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων μέσω εφαρμογής του διαδικτύου. Το δικαστήριο της ιταλικής…

Μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας χωρών της Ανατολικής Ευρώπης υποστήριξαν τις προτάσεις της Ε.Ε. για τη ρωσική Gazprom, βάσει των οποίων η εταιρεία υποχρεώνεται να προσαρμοστεί στους…