Περιήγηση: Εταιρίες

Η διαλειτουργικότητα δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία των Διακριτικών Τίτλων και το Είδος Μετοχών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή, θέτει σε…

Η καθ΄ής η αίτηση εταιρία αποκτά την ιδιότητα του διαδίκου, εφόσον είχε διατάξει την κλήτευση ο δικαστής κατά την κατάθεση της αρχικής αίτησης, η δε άσκηση…

Περίληψη Τα έγγραφα που νοµιµοποιούν, συνεπώς, την εταιρεία που ανέλαβε τη διαχείριση των µεταβιβασθεισών απαιτήσεων, είναι η καταχώριση σε περίληψη που περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία των…

Απόφαση 1140 / 2021    (Δ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ειρήνη Καλού, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωστούλα Φλουρή – Χαλεβίδου, Μαρία Τζανακάκη,…

Αριθμός 1192/2019ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΑ2′ Πολιτικό ΤμήμαΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ιωσήφ Τσαλαγανίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αβροκόμη Θούα, Γεώργιο Αποστολάκη, Θεόδωρο Κανελλόπουλο και Αναστασία Περιστεράκη,…

Τμήμα 9ο ΜονομελέςΔικαστής: Α. Γκούντουβα, Πρωτοδίκης Δ.Δ. Με την κρινόμενη προσφυγή ζητείται η ακύρωση απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με την οποία απορρίφθηκε ενδικοφανής προσφυγή…

Η δέουσα επιμέλεια θα πρέπει να ενσωματωθεί στον τρόπο διαχείρισης των εταιρειών Να αντιμετωπιστούν η παιδική εργασία, η δουλεία, η εργασιακή εκμετάλλευση, η ρύπανση, η υποβάθμιση…