Περιήγηση: Εταιρίες

Σύμφωνα με διαδοχικές ανακοινώσεις του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, επεκτείνεται από σήμερα η λειτουργία των Υπηρεσιών μιας Στάσης για ίδρυση εταιρειών και μπορούν να συσταθούν ηλεκτρονικά η…

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 43302/2024, με την οποία, κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία και προκειμένου όλες οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, καθώς επίσης τα Πρωτοδικεία και οι…

Ανεξάρτητα από το πότε θα οριστικοποιήσετε τη δήλωση σας, για την οριστική υποβολή της σας συνιστούμε να κάνετε έγκαιρα έλεγχο για το αν έχει μεταφερθεί σωστά…

Έναν χρήσιμο οδηγό με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων εξέδωσε το τμήμα ΓΕΜΗ-ΥΜΣ του υπουργείου Ανάπτυξης. Στον οδηγό αυτόν δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τα…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διοικητική Εκτέλεση –E_ΕΦΚΑ – Ανακοπή κατά ατομικής ειδοποίηση και πράξεων ταμειακής βεβαίωσης ασφαλιστικών οφειλών-Ευθύνη Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα-Ουδέποτε έπαυσε η ευθύνη τους για τις οφειλές του…

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α2′ Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Θεόδωρο Κανελλόπουλο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Παναγιώτη Βενιζελέα, Βρυσηίδα Θωμάτου και Βαρβάρα…

ΑΠΟΦΑΣΗ Gration Treyd, TOV κατά Ουκρανίας της 22.02.2024 (αριθμ. προσφ. 9166/14) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δέσμευση περιουσίας της προσφεύγουσας εταιρείας από τις διωκτικές αρχές για περίπου οκτώ μήνες. Η προσφεύγουσα…

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 5186/2024 του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία αποφασίζεται ο καθορισμός του περιεχομένου και της μορφής των πρότυπων καταστατικών για τη σύσταση…

ΣτΕ Β΄ 1915/2023 Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Π. Τσούκας, Σύμβουλος της Επικρατείας Αποκλειστική δικαιοδοσία διαιτητικού δικαστηρίου επί των διαφορών που αναφύονται από την εφαρμογή…

Ανακοπή ΚΕΔΕ, αοριστία ταμειακής βεβαίωσης : μη ύπαρξη βλάβης όταν η ανακόπτουσα είναι σε γνώση των βασικών στοιχείων της οφειλής της από κεφάλαιο και τόκους. …..…