Περιήγηση: Εταιρίες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 5186/2024 του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία αποφασίζεται ο καθορισμός του περιεχομένου και της μορφής των πρότυπων καταστατικών για τη σύσταση…

ΣτΕ Β΄ 1915/2023 Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Π. Τσούκας, Σύμβουλος της Επικρατείας Αποκλειστική δικαιοδοσία διαιτητικού δικαστηρίου επί των διαφορών που αναφύονται από την εφαρμογή…

Ανακοπή ΚΕΔΕ, αοριστία ταμειακής βεβαίωσης : μη ύπαρξη βλάβης όταν η ανακόπτουσα είναι σε γνώση των βασικών στοιχείων της οφειλής της από κεφάλαιο και τόκους. …..…

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκαινιάζει μία νέα, αυτόματη, διαδικασία ταχύτερης διαχείρισης των ψηφιακών αιτημάτων έναρξης ατομικής επιχείρησης, που διεκπεραιώνονται από την ΑΑΔΕ μέσω της πλατφόρμας «Τα…

Με το άρθρο 17 του νομοσχεδίου «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» που τέθηκε σε διαβούλευση, και όπως αναφέρει η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, «με την αξιολογούμενη…

ΠερίληψηΣύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 8 εδ. α’ του ν. 3198/1955, “μισθωτοί συνδεόμενοι διά σχέσεως εργασίας αορίστου διαρκείας, συμπληρώσαντες δεκαπενταετή υπηρεσίαν παρά τω αυτώ εργοδότη, υπό την έννοιαν…

Ασφαλιστική εκκαθάριση. Αγωγή του ασφαλιστικού εκκαθαριστή κατά οφειλέτη από διαμεσολάβηση στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων για λογαριασμό της ήδη υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας. Εκδίκαση αυτής κατά τη…

Αριθμός 807/2022ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α2′ Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Θεόδωρο Κανελλόπουλο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αικατερίνη Κρυσταλλίδου, Μαρία Ανδρικοπούλου – Εισηγήτρια, Κυριάκο…