Περιήγηση: Ενοχικό – δίκαιο συμβάσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ένατο τμήμα) «Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των καταναλωτών – Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές – Σύμβαση ενυπόθηκου δανείου…

ΣτΕ 2221/2023 Δ΄ Τμ. 7μ.Πρόεδρος : Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, ΑντιπρόεδροςΕισηγητής : Ουρανία Νικολαράκου, Σύμβουλος ΕπικρατείαςΔιαφορές κατά το προσυμβατικό στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Το ένδικο βοήθημα…

Χαρακτηριστικά διοικητικών συμβάσεων. Το νομοθετικό καθεστώς, κατά το οποίο οι διαφορές από συμβάσεις με το Δημόσιο ή με ΝΠΔΔ υπάγονταν είτε στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων,…

Σύναψη συμβάσεως μεταξύ Έλληνα εργολάβου και Γάλλου υπήκοου για την ανέγερση οικοδομής στην Ελλάδα. Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων. Εφαρμοστέο δίκαιο. Κανονισμός [ΕΕ] 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου…

Γ΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Περίληψη Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Κρίση ότι οι επίδικες συμβάσεις της ενάγουσας – ήδη εκκαλούσας δεν θεμελιώνουν σύναψη σύμβασης αορίστου χρόνου, αφού…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) «Προδικαστική παραπομπή – Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές – Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Άρθρο 6, παράγραφος 1, και άρθρο 7, παράγραφος 1 –…

Αριθμός 256/2021ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΑ2′ Πολιτικό ΤμήμαΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Αποστολάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Θεόδωρο Κανελλόπουλο, Αικατερίνη Κρυσταλλίδου – Εισηγήτρια, Μυρσίνη Παπαχίου και…

Αριθμός 1133/2018ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΔ’ Πολιτικό ΤμήμαΣυγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ειρήνη Κιουρκτσόγλου – Πετρουλάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ειρήνη Καλού, Σοφία Ντάντου, Χρήστο Βρυνιώτη και…

Αριθμός 1871/2022ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΑ1′ Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ευδοξία Κιουπτσίδου – Στρατουδάκη, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη, Ιωάννα Κλάπα – Χριστοδουλέα, Χρήστο Κατσιάνη, Ασημίνα Υφαντή…