Περιήγηση: Ενοχικό-αδικοπραξίες

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός απόφασης : 785/2020 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Δημήτριο Καβαλλάρη, Εφέτη, που ορίστηκε από ορίσθηκε από τον Πρόεδρο…

ΕΙΔΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Δημήτριο Καβαλλάρη, Εφέτη, που ορίστηκε από ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου…

Περίληψη Συνεκδίκαση 4 εφέσεων. Δύο κύριες αγωγές για ζημιά από αυτοκίνητο και μία παρεμπίπτουσα αγωγή. Ορισμένο της αξίωσης τέκνου για αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής εξαιτίας του…

Δαμιανός Αθανασίου Με απόφαση του 2ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου απορρίφθηκε η αγωγή που άσκησε μια ασθενής κατά του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου με την οποία διεκδικεί…

Σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών. Ευθύνη τράπεζας λόγω πλημμελών επενδυτικών υπηρεσιών καθώς οι προστηθέντες της δεν ενημέρωσαν τους επενδυτές για τους κινδύνους της επένδυσής τους σε ομόλογα…

Ασφάλιση αυτοκινήτων -. Αυτοδίκαια υποκατάσταση ασφαλιστή που κάλυπτε με προαιρετική ασφάλιση τους κινδύνους κατά ζωής και ατυχημάτων και κατέβαλε στην επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης αποζημίωση στον…

Περίληψη Κατόπιν αναίρεσης, στο Δικαστήριο της παραπομπής η υπόθεση συζητείται μέσα στα όρια που διαγράφονται με την αναιρετική απόφαση. Αν η απόφαση αναιρεθεί στο σύνολο της,…

Τα ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας δεν είναι απλά στη σύλληψη και τη λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα οι παρέχουσες επενδυτικές υπηρεσίες ανώνυμες εταιρείες να…

ΑΡΙΘΜΟΣ 127/2023 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  – Από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, που ορίζει ότι όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει, συνδυαζόμενη με…