Περιήγηση: Ενοχικό-αδικοπραξίες

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. Συνεκδίκαση έξι (6) εφέσεων – 3 κύριες αγωγές. Ψυχική οδύνη λόγω θανάτου του οδηγού & Ηθική βλάβη λόγω τραυματισμού του συνεπιβαίνοντος.…

Ευθύνη τραπεζών από επενδυτικές υπηρεσίες. Ευθύνη πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρίας παροχής επενδυτικών συμβουλών αν δεν εφιστούν εγγράφως την προσοχή του επενδυτή τους στους κινδύνους συγκεκριμένων επενδυτικών…

Παρά το νευρολογικό – ψυχιατρικό ιστορικό του, ο ασθενής νοσηλεύθηκε σε παθολογική κλινική στον 7ο όροφο, από όπου και πήδηξε στο κενό Χρηματική ικανοποίηση 50.000 ευρώ…

Δαμιανός Αθανασίου Μια απίστευτη δικαστική εξέλιξη είχε η αγωγή εμπλεκόμενων σε τροχαίο ατύχημα στην Κω κατά της ασφαλιστικής εταιρείας αφού η απαίτησή τους από αδικοπραξία παρεγράφη…

Αριθμός Απόφασης: Α 273/2024 ΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΠΕΙΡΑΙΑΤΜΗΜΑ5ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 22α Σεπτεμβρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Αθανάσιος Σκουρλής, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., Μαρία…

Τα ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας δεν είναι απλά στη σύλληψη και τη λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα. Ενάγοντες μέσοι συντηρητικοί αποταμιευτές-επενδυτές. Συνδρομή αιτιώδους συνάφειας αφού η…

Περίληψη Αξίωση προς αποζημίωση δια της καταδίκης των πωλητών σε δήλωση βουλήσεως για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου. Στοιχειοθέτηση αγωγής, εφόσον δεν επικαλείται ο ενάγων ότι…

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α’ ΑΡΙΘΜΟΣ 354/2023 Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Περικλή Αλεξίου, Πρόεδρο Εφετών, Γεσθημανή Τσουλφόγλου, Νικόλαο Βόκα – Εισηγητή, Εφέτες και από τη Γραμματέα…

Οι προστηθέντες υπάλληλοί της παρέβησαν το καθήκον διαφώτισης των επενδυτών που είχαν την ιδιότητα του καταναλωτή και δεν τους ενημέρωσαν ότι το επίμαχο ομόλογο ήταν σύνθετο…

Γ΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Περίληψη: Αυτοκινητικό ατύχημα. Αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου εναγόμενου – οδηγού του ζημιογόνου φορτηγού αυτοκινήτου, το οποίο ήταν ασφαλισμένο στη δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία,…