Περιήγηση: Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών

Κατόπιν διετούς προσπάθειας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών δημοσιεύθηκε το π.δ. 91/2020 (ΦΕΚ 206 Α/27-10-2020) «Σύσταση μόνιμης διαιτησίας στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών» με το οποίο εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός…

Της Δήμητρας Β. Μουσιώλη, Δικηγόρου – Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας* Όταν πρωτοδιάβασα τους όρους: “Restorative Justice” (Επανορθωτική ή Αποκαταστατική Δικαιοσύνη) και “Victim-Offender Mediation” (Διαμεσολάβηση μεταξύ θύματος και θύτη)…