Περιήγηση: Ενέργεια

Κωνσταντίνα Ντουντούμη     Τέλος στα «φέσια» στους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος προωθεί με τροπολογία το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα κόβεται το ρεύμα σε όσους έχουν οφειλές και αλλάζουν…

Ο καταναλωτής, που επιλέγει να συνάψει σύμβαση προμήθειας ενέργειας όχι σε σταθερή τιμή, αλλά με κυμαινόμενο τιμολόγιο, ασφαλώς γνωρίζει ότι η διακύμανση γίνεται στη βάση μιας…

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αποφάσισε μηχανισμό για την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος από τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) σε καταναλωτές ηλεκτρικής…

Κλειδώνει την επόμενη εβδομάδα το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα προβλέπει την αποζημίωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας για τις πολύωρες διακοπές ρεύματος στο δίκτυο διανομής εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών.…

Η προστασία των καταναλωτών εμπίπτει στα καθήκοντα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας (C-5/22 Green Network) Στην υπόθεση C-5/22 Green Network, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε…

Απέρριψε τις προσφυγές από καταναλωτικές οργανώσεις, Δικηγορικούς Συλλόγους και ομοσπονδίες επαγγελματιών. “Δεν είναι αδόκιμη, συνιστά μία συναλλακτικώς αποδεκτή πρακτική στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας”, λέει. «Όχι» είπε…

Αίτημα η μη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε επιχείρηση του αιτούντος, εξαιτίας συσσωρευμένης οφειλής από τη ρήτρα αναπροσαρμογής Δεκτή έγινε από το δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων αίτηση…