Περιήγηση: Εμπράγματο Δίκαιο

Τη λήψη μέτρων για την αποσυμφόρηση των Κτηματολογικών Γραφείων ανακοίνωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: Με στόχο την αποσυμφόρηση της λειτουργίας των μεταβατικών Κτηματολογικών…

Με την κ.υ.α. 1617/6-3-2023 καθορίζεται η διαδικασία για την πιλοτική λειτουργία της νέας πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» για τη διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων.Αναλυτικά :Αντικείμενο και…

ΑΡΙΘΜΟΣ 558/2017 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ – Προϋποθέσεις μεταβίβασης ακινήτου. Διάθεση αντικειμένου από μη δικαιούχο. Συναίνεση. – Από τις διατάξεις των άρθρων 369, 1033 και 1192, 1194, 1198…

Αριθμός 1/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ – Εκούσιος πλειστηριασμός. Διανομή ακινήτου. Δικαιώματα εμπραγμάτως ασφαλισμένου. – Κατά το άρθρο 1021 εδάφιο β’ του ΚΠολΔ,…

Παραγραφή μισθωμάτων Τα μισθώματα κάθε είδους έχουν πενταετή προθεσμία παραγραφής. Η προθεσμία ξεκινά από την 1η ημέρα του επόμενου έτους από αυτό στο οποίο γεννήθηκε η…

Mετά την έναρξη ισχύος άρ. 127 παρ. 1 ν. 4070/2012, ΣτΕ Ολ 2559/2022 Πρόεδρος: Αικ. Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Κ. Φιλοπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας Ο οριστικός καθορισμός…

Η διάταξη “επιχειρεί να επιλύσει το χρόνιο ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ανοιχτών θέσεων στάθμευσης σε πιλοτές πολυκατοικιών” Μια νέα διάταξη με σημαντικό ενδιαφέρον για το…

Ο εξ αδιαιρέτου συγκύριος, αν κατέχει ολόκληρο το κοινό, θεωρείται ότι το κατέχει στο όνομα και των λοιπών συγκυριών και κοινωνών και, επομένως, δεν μπορεί να…

Προστασία κύριας κατοικίας – Αίτηση άρθρου 77 ν. 4605/2019 μη επιλέξιμου από τη πλατφόρμα οφειλέτη – Αμφισβητούμενα κριτήρια επιλεξιμότητας – Παραδεκτό και ορισμένο της αιτήσεως -.…