Περιήγηση: Εμπράγματο Δίκαιο

Ανακοίνωση σχετικά με την ισχύ της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας Ανακοίνωση σχετικά με την ισχύ της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας εξέδωσε ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών. Αναλυτικά…

Ανάκληση των δωρεών λόγω αχαριστίας και λόγω μη εκτέλεσης του τρόπου υπό τον οποίο αυτές συστήθηκαν και καταδίκη της δωρεοδόχου, η οποία διατηρεί το εμπράγματο δικαίωμα…

ΑΠΟΦΑΣΗ Semenov κατά Ρωσίας της 16.03.2021 (αριθ. προσφ. 17254/15) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαίωμα στην ιδιοκτησία και δίκαιη ισορροπία μεταξύ των ανταγωνιστών δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων. Η…

Διαδικασία έκδοσης και χορήγησης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου του άρθρου 5 του ν. 2308/95, όπως ισχύει –Επισυνάπτονται τα σχετικά ενημερωτικά έγγραφα Συνημμένα diadikasia_ekdosis_kai_horigisis_ilektronikoy_pka_.pdf | pka.pdf

Με τη νέα εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ 23/2021 κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 39-41 του ν.4756/2020 με τις οποίες ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ)…

Ηλεκτρονικά ραντεβού μόνο από δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές και μόνο για έρευνα στα αρχεία της Υπηρεσίας ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 θα εξυπηρετηθούν…

Προϋποθέσεις διοικητικής αποβολής Κατά το σκεπτικό του δικάσαντος κατ’ έφεση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η δίκη που ανοίγεται κατόπιν άσκησης ανακοπής κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής δεν αφορά…

Οι δικαιοπραξίες αυτές πρέπει να σημειωθούν αυτοτελώς στο βιβλίο μεταγραφών και να καταχωρισθούν διακριτώς στο ευρετήριο μερίδων καθενός Με απόφασή του ο Άρειος Πάγος (ΑΠ 294/2020,…