Περιήγηση: Εκπαίδευση

Σήμερα, το δίκτυο «Ευρυδίκη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή του σχετικά με τους μισθούς των εκπαιδευτικών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών. Σημείωση: Τα…

Και με τη «βούλα» του υπουργείου Παιδείας παγώνει η απόφαση για αλλαγή όρων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Το θέμα είχε ανακύψει μετά από…

Νέους όρους για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, για μαθητές και εκπαιδευτικούς που θα απουσιάζουν λόγω κορωνοϊού καθώς και για εκπαιδευτικές δομές υπό αναστολή λειτουργίας, προβλέπει…

ΑΠΟΦΑΣΗ G.L. κατά Ιταλίας της 10.09.2020 (αριθ. προσφ. 59751/15) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαίωμα στην εκπαίδευση και απαγόρευση των διακρίσεων λόγω των ειδικών μαθησιακών αναγκών ενός παιδιού.…

Τι αναφέρεται για την απαλλαγή από την παρακολούθηση Θρησκευτικών – Η αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής δε είναι νόμιμη Με απόφασή της (32/2020, η Αρχή Προστασίας…

Δημοσιεύθηκε η γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ποιες ελλείψεις εντοπίζει στην Εκτίμηση Αντικτύπου του Υπουργείου Παιδείας Νόμιμη έκρινε την κατά το άρθρο 63…

Η αναγραφή της «διαγωγής» των μαθητών στα απολυτήρια, παραβιάζει το συνταγματικό δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως έκρινε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παράλληλα, έκρινε ότι η…

Παράνομη έκρινε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) την απόφαση του περασμένου Ιουνίου από το Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), ο…

Πάνω από πέντε δεκαετίες –για την ακρίβεια από το 1964, έτος κατά το οποίο ξεκίνησαν οι διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια από…