Περιήγηση: Εκπαίδευση

Σε συνέχεια επανειλημμένων θεσμικών παρεμβάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη στην κατεύθυνση της διασφάλισης των επαγγελματιών που προβαίνουν σε ενέργειες ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών για περιπτώσεις άσκησης…

Αυστηρότερες ποινές με επαναφορά της πενθήμερης αποβολής και ευκολότερα την επιβολή οριστικής αποβολής από το σχολείο περιλαμβάνονται στα μέτρα που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, ως ανάχωμα στην αύξηση…

ΣτΕ Ολ 1537/2023Πρόεδρος: Ευαγγελία Νίκα, Πρόεδρος ΣτΕΕισηγητής: Σταυρούλα Κτιστάκη, Σύμβουλος ΣτΕ Ολ 1537/2023: Η πριμοδότηση διακριθέντων αθλητών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αντίκειται στις…

Διοικ. Εφ. Αθηνών, Αριθμός 1065/2023 (Τμήμα ΙΑ΄Τριμελές) Αίτηση ακυρώσεως κατά των κυρωθέντων με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. οριστικών πινάκων κατατάξεως υποψηφίων εκπαιδευτικών, κατά το μέρος που κατά…

ΣτΕ Ολ 1534-6/2023Πρόεδρος: Ε. Νίκα, Πρόεδρος ΣτΕΕισηγητής: Αικ. Ρωξάνα, Σύμβουλος ΣτΕ Ολ 1534-6/2023: Σύμφωνη με το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για…

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2023 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Ιανουαρίου 2022, με την εξής σύνθεση: Δημήτριος Σκαλτσούνης, Πρόεδρος, Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, Ευαγγελία Νίκα,…

Το Γραφείο Νομικού Συμβουλίου στο ΕΜΠ γνωμοδοτεί επί ερωτήματος σχετικά με τον διορισμό εκλεγέντος στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές…

ΑΠΟΦΑΣΗ T.H. κατά Βουλγαρίας της 11.04.2023 (αρ. Προσφ. 46519/20) Βλ. Εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσφεύγων αντιμετώπιζε δυσκολίες σχετικές με την συμπεριφορά του στο σχολείο ενώαργότερα διαγνώστηκε με…

Με την κρινόμενη έφεση ζητήθηκε η εξαφάνιση της 1635/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως της εκκαλούσας κατά της σιωπηρής απόρριψης…

Αριθμός 169/2023 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Σεπτεμβρίου 2021, με την εξής σύνθεση: Γεώργιος Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε…