Περιήγηση: Εκλογές

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο με…

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές 1/2023 εκδίδονται μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που ανέτρεψαν την προηγούμενη νομολογία της Αρχής ​Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για την πολιτική επικοινωνία…

Η Αρχή κρίνει ότι Δήμαρχος που χρησιμοποιεί δεδομένα δημοτών για δικούς του σκοπούς καθίσταται ο ίδιος υπεύθυνος επεξεργασίας Διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή…

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόρισε την εντολή του (γενική προσέγγιση) για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της πρότασης κανονισμού σχετικά με τη διαφάνεια και…

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο : Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων…

Δικαστήριο ΕΕ: Επιτρέπεται η θέσπιση περιορισμού ή απαγόρευσης βιντεοσκόπησης της καταμέτρησης των ψήφων στα εκλογικά τμήματα κατά τη διεξαγωγή εκλογών; Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σήμερα πρόταση σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφήμισης, στο πλαίσιο μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία της ακεραιότητας των…

Παραβίαση των δικαιωμάτων του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, των αρχών της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης και της ισότητας των όρων του εκλογικού ανταγωνισμού…

Πρόταση μεταρρύθμισης για τoν Ευρωπαϊκό Εκλογικό Κανονισμό κατέθεσε την εβδομάδα που πέρασε, η επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Η πρόταση για τις Ευρωεκλογές περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές, όπως ότι οι ευρωπαίοι πολίτες…