Περιήγηση: ΕΔΔΑ

Η έκδοση εντάλματος έρευνας κατοικίας χωρίς σχετική και επαρκή αιτιολόγηση συνιστά παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής – Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο…

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) δικαίωσε Γερμανό δικηγόρο και καταδίκασε τη Γερμανία για παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στο σεβασμό της…

Απόφαση ΕΔΔΑ (αρ. αιτ. 73607/13) Sommer κατά Γερμανίας: Στα πλαίσια ποινικής προδικασίας για οικονομικά εγκλήματα και κατά τη διερεύνηση των δοσοληψιών του κατηγορουμένου την ένδικη χρονική…

Το μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο κόμμα στην Τουρκία θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της απόφασης των εκλογικών αρχών να αποδεχθούν ως έγκυρα ασφράγιστα ψηφοδέλτια στο…

Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, στα πλαίσια άσκησης κριτικής σε δήμαρχο από μέλος δημοτικού συμβουλίου – Διάκριση μεταξύ δηλώσεων για…

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με απόφασή του της 4ης Απριλίου 2017, καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα πρόσβασης σε…

Στην τραγωδία του 2004 είχαν χάσει τη ζωή τους 300 άνθρωποι, ανάμεσά τους 186 παιδιά «Σοβαρές αδυναμίες» καταλόγισε στη Ρωσία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στη…