Περιήγηση: ΕΔΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ SEDRAKYAN κατά Αρμενίας της 26.09.2023 ( αριθ. προσφ. 5337/13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατοικία του προσφεύγοντος απαλλοτριώθηκε και εκπλειστηριάστηκε. Άσκησε αγωγή αποζημίωσης η οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη στο…

ΑΠΟΦΑΣΗ Hanževačkiκατά Κροατίας της 05.09.2023 (αρ. προσφ. 49439/21) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ 2008 και 2013 ο προσφεύγων κρατήθηκε σε διάφορες φυλακές. Άσκησε αγωγή αποζημίωσης για τις…

ΑΠΟΦΑΣΗ Geylani κ.λπ. κατά Τουρκίας της 12.09.2023 (αριθ.προσφ. 10443/12) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγοντες συμμετείχαν σε μία ειρηνική διαδήλωση υπέρ του κουρδικού κόμματος. Οι αστυνομικοί στην προσπάθεια…

ΑΠΟΦΑΣΗ Daoudi κατά Γαλλίας της 14.09.2023 (αριθ.προσφ. 48638/18) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσφεύγων, Αλγερινός υπήκοος είχε απελαθεί από την Γαλλία λόγω καταδίκης του σε ποινή κάθειρξης …

ΑΠΟΦΑΣΗ Stativka κατά Ουκρανίας της 07.09.2023 (αρ. προσφ. 64305/12) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στις 4 Μαΐου 2011 ο προσφεύγων κατέθεσε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου κατά του…

  ΑΠΟΦΑΣΗ Ainis κ.α. κατά Ιταλίας της 14.09.2023 (αρ. προσφ. 2264/12) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαίωμα στη ζωή. Παράλειψη των εθνικών αρχών να προστατεύσουν επαρκώς τη ζωή του…

ΑΠΟΦΑΣΗ Vanden Kerkhof κατά Βελγίου της 05.09.2023 (αριθ.προφ. 13630/19) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ορθή και γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης. Ο προσφεύγων είχε ασκήσει αγωγή στα δικαστήρια του…

ΑΠΟΦΑΣH C. κατά Ιταλίας της 31.08.2023 (προσφυγή αριθ. 47196/21) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η προσφεύγουσα γεννήθηκε από παρένθετη μητέρα, με ωάριο άγνωστη δότριας και με το σπέρμα…

ΑΠΟΦΑΣΗ Perstner κατά Λουξεμβούργου της 16.02.2023 (αρ. προσφ. 7446/21) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το 2019, ο προσφεύγων συνελήφθη, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης με την κατηγορία της ληστείας…

Ευκαιρία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου, λέει ο Β. Χειρδάρης. Το μόνο επίσημο όργανο που διαθέτει το κύρος να υποχρεώσει σε ενέργειες…