Περιήγηση: ΕΔΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Verein Klimaseniorinnen Schweiz κ.α. κατά Ελβετίας της 09.04.2024 (αρ. προσφ. 53600/20) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγουσες είναι, αφενός μεν, μία ένωση ελβετικού δικαίου που συστάθηκε…

ΑΠΟΦΑΣΗ Rebac κατά Βοσνίας – Ερζεγοβίνης της 26.03.2024 (αριθ. προσφ. 31832/20) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη διαδικασία ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου, δεν δόθηκε στον προσφεύγοντα η ευκαιρία…

ΑΠΟΦΑΣΗ Β.Τ. κατά Ρωσίας της 19.03.2024 ( αριθ. προσφ. 15284/2019) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσφεύγων, αστυνομικός ζήτησε γονική άδεια μετά την γέννηση της κόρης του. Η…

ΑΠΟΦΑΣΗ Association of People of Silesian Nationality κατά Πολωνίας της 14.03.2024 (αρ. προσφ. 22415/22) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το προσφεύγον, Association of People of Silesian Nationality, είναι ένα σωματείο, το οποίο εγγράφηκε το…

ΑΠΟΦΑΣΗ Bonev κατά Βουλγαρίας της 12.03.2024 (αρ. προσφ. 49443/17) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η D.H. όφειλε χρήματα στον προσφεύγοντα, όμως λόγω αδυναμίας καταβολής αυτών, υπέγραψε προσύμφωνο για…

ΑΠΟΦΑΣΗ Ungur κατά Ρουμανίας της 12.03.2024 (αρ. προσφ. 2156/16) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παράλειψη των εθνικών δικαστηρίων να προστατεύσουν τη φήμη του προσφεύγοντος από επιθέσεις στα διαδικτυακά…

ΑΠΟΦΑΣΗ Jella κ.α. κατά Αλβανίας της 05.03.2024 (αρ. προσφ. 7564/07) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παραβίαση του δικαιώματος των προσφευγόντων στην ειρηνική απόλαυση της ιδιοκτησίας τους σύμφωνα με…

ΑΠΟΦΑΣΗ Gration Treyd, TOV κατά Ουκρανίας της 22.02.2024 (αριθμ. προσφ. 9166/14) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δέσμευση περιουσίας της προσφεύγουσας εταιρείας από τις διωκτικές αρχές για περίπου οκτώ μήνες. Η προσφεύγουσα…

ΑΠΟΦΑΣΗ M.H. και S.B κατά Ουγγαρίας της 22.02.2024 (αριθ. προσφ. 10940/17 και 15977/17) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγοντες εισήλθαν στην Αυστρία και ζήτησαν άσυλο. Κρατήθηκαν για 3 μήνες…

ΑΠΟΦΑΣΗ Kaczmarek κατά Πολωνίας της 22.02.2024 ( αριθ.προσφ. 16974/14) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η προσφεύγουσα το επίμαχο χρονικό διάστημα ήταν σύζυγος υπουργού. Στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για διαφθορά…