Περιήγηση: Διοικητικό δίκαιο

Με την ανακοπή κατά της ταμειακής βεβαιώσεως, δεν επιτρέπεται παρεμπίπτων έλεγχος λόγων κατά του κύρους του νομίμου τίτλου, βάσει του οποίου εχώρησε η ταμειακή βεβαίωση, η…

    Πολλοί πολίτες ενδιαφέρονται για την έκδοση νέας ταυτότητας ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζουν πότε θα καταργηθούν οι εφιστάμενες. Οι παλιές ταυτότητες θα πάψουν να ισχύουν από τις 4 Αυγούστου…

Πρόστιμο για μη έκδοση φορολογικών παραστατικών που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. – Συστηματική ακύρωση και ολική διόρθωση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών – Η τέλεση της φορολογικής παράβασης μπορεί…

Θεσσαλονίκη, 10/01/2024 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 66 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α8 – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τακαντζά…

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αριθμός απόφασης:93 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α7’ – Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση: Τακαντζά 8-10…

Αποζημίωση των δικηγόρων, προϋποθέσεις εγγραφής στους καταλόγους και άλλες λεπτομέρειες Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (B’ 2706/09.05.2024) η Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός των προϋποθέσεων εγγραφής των δικηγόρων…

ΕιρΑθ 89/2024 Ανακοπή ΚΕΔΕ. Ταμειακή βεβαίωση ΕΥΔΑΠ. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης. Διατήρηση νομικής και πραγματική κατάστασης. Νόμω βασιμότητα. Έννομο συμφέρον. Με την επίδοση της ταμειακής βεβαίωσης δεν…