Περιήγηση: Δικαστήριο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1441/10.4.2021 η με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο…

Με ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώνει ότι η κατάθεση δικογράφων σε Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο Αθηνών θα λαμβάνει χώρα με βάση το τελευταίο ψηφίο του…

Με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2033/Β/28.5.2020) αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η επανέναρξη από 1.6.2020 της λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας. Ως…