Περιήγηση: Διαμεσολάβηση

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Σύνοψη Διαμεσολάβησης ΠεριγραφήΠολίτης που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολούμενων, με στόχο την…

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής των διαμεσολαβητών στο «Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών». Αναλυτικά η απόφαη προβλέπει: Άρθρο 1 Σκοπός…

Τι προβλέπει ο νέος Νόμος 4821/2021 Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 134/31.07.2021) ο Νόμος 4821/2021 Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση…

Το ΕΚ αναθεωρεί κανόνες που διέπουν τα καθήκοντα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την ενίσχυση της ικανότητας διεξαγωγής αμερόληπτων ερευνών σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται…

Διαμεσολάβηση στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας – διάκριση μεταξύ γνήσιων και μη γνήσιων διαφορών Με απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας (ΜΠρΚαβ 70/2021) έκρινε πως η απαγόρευση…

Μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αλλάζει το οικογενειακό δίκαιο, με το νομοσχέδιο – τομή του υπουργού Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα. Η συνεπιμέλεια και ο χρόνος επικοινωνίας γονέων…

ΑΡΙΘΜΟΣ 1044/2020 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Συζήτηση αγωγής. Διαμεσολάβηση. Κρίνεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση του ενημερωτικού εντύπου του αρ. 3 παρ. 2 Ν. 4640/2019 περί διαμεσολάβησης, καθόσον η…

Περιγραφή Μετά από 9 χρόνια, ανακλήθηκε Απόφαση Διευθυντή Υποκαταστήματος του ΕΦΚΑ με την οποία είχε υπαχθεί ασφαλισμένη στην προαιρετική ασφάλιση, ακυρώνοντας τον αντίστοιχο χρόνο ασφάλισης. Αυτό…