Περιήγηση: Διακριτικά γνωρίσματα-Σήματα

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 4295/2022 (Τμήμα 18ο Τριμελές) Πρόεδρος: Άννα Ατσαλάκη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.Εισηγήτρια: Αγλαϊα Θέμου – Δημητροπούλου, Εφέτης Δ.Δ.Έφεση κατά αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού…

– Κατά το άρθρο 1 του Ν. 146/1914 “περί αθεμίτου ανταγωνισμού”, απαγορεύεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές κάθε πράξη που γίνεται προς τον σκοπό…

Δικαστήριο ΕΕ: Στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον 5 ετών για απομίμηση/παραποίηση εμπορικού σήματος μπορεί να αποδειχθεί δυσανάλογη Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 19.10.2023 απόφασή…

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-34/22 | Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses κ.λπ. κατά Επιτροπής Αιτήσεις…

Η διαφύλαξη των νομίμων συμφερόντων των επιχειρήσεων, προϋποθέτει την απόδοση στο domain name μιας οιονεί λειτουργίας διακριτικού τίτλου και σήματος Το ζήτημα της ταύτισης ή η…

ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 909/2021 ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Παρασκευή Ψυχογυιού, Πρόεδρο Εφετών, Σπυρίδωνα Γεωργουλέα, Δημήτριο Μάκο – Εισηγητή, Εφέτες και από τη Γραμματέα Μαρία Αναγνωστοπούλου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ…

Τι είναι εμπορικό σήμα Σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.Μπορούν να…

Κοινοτικό Σήμα – Προϋποθέσεις προστασίας αυτού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 207/2009 και τον παλαιό νόμο περί σημάτων Ν. 2239/1994 – Οριοθέτηση των νομικών εννοιών “χρήση…