Περιήγηση: Διαιτησία

Ανεξαρτήτως τήρησης των εκ του νόμου και του καταστατικού προϋποθέσεων από τον αιτούντα για την δικαιολογημένη έξοδό του από την εταιρεία, οι λοιποί συνεταίροι ενέκριναν και…

Κατόπιν διετούς προσπάθειας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών δημοσιεύθηκε το π.δ. 91/2020 (ΦΕΚ 206 Α/27-10-2020) «Σύσταση μόνιμης διαιτησίας στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών» με το οποίο εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός…

Στη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2735/1999 «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία» προχώρησε το Υπουργείο…

Την πρώτη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Πύλη Διαμεσολάβησης www.mediatein.gr που δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.) του ΕΒΕΑ, με σκοπό την εξυπηρέτηση των 900.000 επιχειρήσεων…

Σε μια απόφαση που χαρακτηρίζεται από τους εκπροσώπους των 956 Ελλήνων καταθετών και ομολογιούχων που είδαν τις καταθέσεις τους να κουρεύονται το 2013 στην Κύπρο, το…

Θετική για τη ΔΕΠΑ είναι η απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου ICC σε ό,τι αφορά την αντιδικία της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου με την τουρκική Botas. Η…

Σχετικά με την καταβολή αποζημιώσεων για ζημίες που επήλθαν σε περιουσιακά στοιχεία των Περιφερειακών Αεροδρομίων λόγω μη δέουσας συντήρησης ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡ…