Περιήγηση: Δίκαιο καταναλωτή

Νέο θεματικό δελτίο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέο θεματικό δελτίο δημοσίευσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά, με αντικείμενο της προστασία του καταναλωτή από…

Δύο διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €670.000 σε ισάριθμες Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε εφαρμογή του άρθρου 13α του ν.…

Τα ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας δεν είναι απλά στη σύλληψη και τη λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα οι παρέχουσες επενδυτικές υπηρεσίες ανώνυμες εταιρείες να…

Νόμος του Κράτους, οι νέοι κανόνες στις σχέσεις των servicers με τους δανειολήπτες, αλλά και οι αλλαγές στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό: Το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίζεται από την Βουλή…

«Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των καταναλωτών – Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές – Σύμβαση καταναλωτικής πίστης – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Σημαντική…

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 280 /2020 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Ελένη Σκριβάνου, Εφέτη, η οποία ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς…

Μία σημαντική απόφαση για την προστασία των καταναλωτών από τις συνεχείς και επαναλαμβανόμενες τηλεφωνικές κλήσεις από διαφημιστικές εταιρείες εξέδωσε το Πρωτοδικείο της Αθήνας, που έβγαλε «κόκκινη κάρτα» σε…

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανήλικος, που εκπροσωπήθηκε στην κατ’ έφεση δίκη από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα γονείς του, ενηλικιώθηκε μετά την έκδοση της…