Περιήγηση: Δάνεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ποινική ρήτρα. Ο οφειλέτης μπορεί να υποσχεθεί στο δανειστή, ως ποινή, χρηματικό ποσό, για την περίπτωση που δεν θα εκπληρώσει ή δεν θα εκπληρώσει προσηκόντως…

Δεκτή η αίτηση αναίρεσης της δανείστριας τράπεζας Σε υπόθεση δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι δεν αποτελεί στοιχείο του νομίμου της…

«Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των καταναλωτών – Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές – Σύμβαση καταναλωτικής πίστης – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Σημαντική…

Αριθμός 79/2023ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥE’ Ποινικό ΤμήμαΣυγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Βασδέκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ζαμπέττα Στράτα, Μαρία Λεπενιώτη, Σοφία Οικονόμου – Εισηγήτρια και…

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Μέτρα για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών, την ενίσχυση της διαφάνειας στην…

Απόρριψη αίτησης – Πιθανολόγηση ότι τα μη βεβαρημένα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας Απορριπτέα κρίθηκε αίτηση πτώχευσης…