Περιήγηση: Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Ευρεσιτεχνίες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) δημοσίευσε ένα αναθεωρημένο έγγραφο ζητημάτων σχετικά με την πολιτική διανοητικής ιδιοκτησίας και την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Το έγγραφο εκδόθηκε στο πλαίσιο…

Στήριξη των Επιχειρήσεων και των Εφευρετών με φορολογικά κίνητρα Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αποκλειστικά αρμόδιος φορέας για την προστασία των εφευρέσεων και των βιομηχανικών σχεδίων, προχώρησε…

Η απόφαση αφορά στο ίδιο σύστημα (DABUS) που είχε απασχολήσει νωρίτερα την ΕΕ Το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ απέρριψε τις αιτήσεις για…

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αναφορικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Φεβρουαρίου 2020, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ενημερώνει τους δικαιούχους κοινοτικών…

Πότε αντιβαίνει μία τέτοια συμφωνία μεταξύ του κατόχου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και του παρασκευαστή γενόσημων φαρμάκων στο ενωσιακό δίκαιο ανταγωνισμού; Με την εκδοθείσα στις 30-01-2020 απόφασή του…

Η απάντηση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε αίτηση με εφευρέτη σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ – EPO) απέρριψε δύο αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας…

Λεπτομερής μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζει τις επιρροές της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit) ιδίως ως προς την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού διπλώματος…