Περιήγηση: Αυτοκίνητα

Περίληψη Δύο αντίθετες εφέσεις κατά οριστικής και συνεκκαλούμενης εν μέρει οριστικής απόφασης. Διαδικασία διαφορών από αυτοκίνητο. Επί απλής ομοδικίας, αν η πρωτόδικη απόφαση είναι οριστική ως…

Ασφάλιση αυτοκινήτων -. Αυτοδίκαια υποκατάσταση ασφαλιστή που κάλυπτε με προαιρετική ασφάλιση τους κινδύνους κατά ζωής και ατυχημάτων και κατέβαλε στην επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης αποζημίωση στον…

Κώστας Γκαζής Ξεκινώντας από τη στέρηση της άδειας οδήγησης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν επιφορτιστεί με τον τομέα των μεταφορών θέλουν αυτή να έχει…

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία φυσικού προσώπου κατά εταιρείας που αφορούσε επεξεργασία φωτογραφίας, στην οποία ήταν εμφανής ο αριθμός της πινακίδας του αυτοκινήτου του καταγγέλλοντος και επέβαλε…

Αριθμός απόφασης 400/2020 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Εμμανουηλία-Αλεξάνδρα Κεχαγιά, Εφέτη, την οποία όρισε ο Διευθύνων το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών και από τη…

Με αφαίρεση διπλώματος οδήγησης για διάστημα 60 ημερών τιμωρούνται όσοι αδιαφορούν για την την οδική ασφάλεια και υποπίπτουν σε συγκεκριμένες παραβάσεις. Η τήρηση του Κώδικα Οδικής…