Περιήγηση: Ασφάλιση

Από 1.1.2017 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και όλα τα Ταμεία Πρόνοιας (δηλαδή εκείνα που δίνουν εφάπαξ), θα ενταχθούν σε ένα υπερ-ταμείο. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος…

Υπεύθυνη δήλωση προς τον τομέα Υγείας Υγειονομικών του ΕΤΑΑ, πρέπει να αποστείλουν όσοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας έχουν οικονομικές απαιτήσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις…

Οι δικαιούχοι συντάξεως και εξωϊδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως ισχύει, δεν υπόκεινται σε κράτηση εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης επί του καταβαλλόμενου εξωϊδρυματικού επιδόματος μηνός…

Αναλυτικά σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας: Σε συνέχεια της αρ. Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30.6.2016 εγκυκλίου μας, σχετικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ για την…

Με τον νέο τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπεται να εφαρμοστεί από το επόμενο έτος, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Ναυτεμπορική πολλές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες,…