Περιήγηση: Αστική Ευθύνη

Με απόφασή του το Ειρηνοδικείο Καλλιθέας, διατάσσει την κατάργηση των ιστοσελίδων που διατηρεί στο διαδίκτυο δια των οποίων προβάλει την παροχή νομικών υπηρεσιών Εκδόθηκε η υπ.…

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο να αναπτύξει έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, θεσπίζοντας μέτρα στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις με διασυνοριακές…

Ένα ακίνητο-«φιλέτο» στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς αποτέλεσε το έναυσμα μιας δικαστικής διαμάχης που απασχόλησε το Εφετείο Πατρών! Το δικαστήριο με την υπ’ αριθμόν 157/2016 απόφασή του…

Δυνατότητα άσκησης αγωγής διαρρήξεως εκ μέρους της Φορολογικής Διοίκησης για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση που ο φορολογούμενος προβεί σε απαλλοτρίωση Με την…

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την διαδικασία των διαφορών, που αναφέρονται σε σχέσεις γονέων και τέκνων, προσέφυγε ένας κάτοικος του Βόλου, ζητώντας να διαταχθεί η…

Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με αγωγή αποζημίωσης κατά ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και του εκπροσώπου της στη Ρόδο, προσέφυγε ένας ομογενής από την Αμερική,…