Περιήγηση: Αστική Ευθύνη

Μέχρις ότου ο νομοθέτης ρυθμίσει ειδικώς την ευθύνη του Δημοσίου από πράξεις οργάνων της δικαστικής λειτουργίας, το άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ. έχει ανάλογη εφαρμογή σε περίπτωση προκλήσεως…

Ένορκη κατάθεση για όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία θα κληθούν να δώσουν τα πρόσωπα της διοίκησης της εταιρείας «Μαρινόπουλος Α.Ε.», καθώς το Ειρηνοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή…

Αρνητική είναι,  όπως αναμενόταν, η απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των 60 από τους 72 συμβασιούχους που απολύθηκαν από το ΦΟΔΣΑ Κεντρικής…

ΜΠρΦλωρίνης 27/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ανθούλα Πυξοπούλου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από την Προϊσταμένη των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου…

Απόφαση δικαστηρίου επέβαλε την καταβολή αποζημίωσης για την εξαφάνιση μίνι-θησαυρού μέσα από θησαυροφυλάκιο της Εθνικής Τράπεζας, στο υποκατάστημα της οδού Ιωνος Δραγούμη, στη Θεσσαλονίκη. Με την…

Μόνο οι δικηγόροι μπορούν να συντάσσουν και να καταθέτουν δικόγραφα ενώπιον των δικαστηρίων. Αυτό έκρινε το Ειρηνοδικείο της Αθήνας και απέρριψε την αγωγή αστικής ετερόρρυθμης εταιρείας,…

Αριθμός απόφασης 67/2017 Δικάσιμος 17-11-2016 Αρ. Πιν. 39, 44, 45, 46 Διάδικοι: Ρ. Β. κατά Δ. Π. κ.λπ ……………. ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Φέρονται…