Περιήγηση: ΑΣΕΠ

Διοικ. Εφ. Αθηνών, Αριθμός 1065/2023 (Τμήμα ΙΑ΄Τριμελές) Αίτηση ακυρώσεως κατά των κυρωθέντων με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. οριστικών πινάκων κατατάξεως υποψηφίων εκπαιδευτικών, κατά το μέρος που κατά…