Περιήγηση: Αρχαία

Μια συνέντευξη του γενικού διευθυντή του Μουσείου της Απαγορευμένης Πόλης στο Πεκίνο «Όλα τα έθνη με αρχαίους πολιτισμούς μοιράζονται την ίδια επιθυμία, η διάσπαρτη πολιτιστική κληρονομιά…