Περιήγηση: ΑΠΔΠΧ

Οι πελάτες τραπεζών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα καταγεγραμμένων συνομιλιών τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και χωρίς να απαιτείται επίκληση ειδικότερων λόγων (ΑΠΔΠΧ) Με δύο νέες αποφάσεις…

Η «Τηλεγνούς» θα διαχειρίζεται δεδομένα με κακοπληρωτές που αλλάζουν δίκτυο αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο πάροχο – Ποιοι συνδρομητές εντάσσονται, πώς θα ενημερώνονται Με νέα απόφασή της…

Πότε μπορεί μία εταιρία να προβαίνει σε αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Με την υπ’ αριθμ. 78/2016(link is external) απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού…

Οι εισπρακτικές εταιρείες όταν  τηλεφωνούν   σε οφειλέτη Τράπεζας και στο τηλέφωνο απαντά  συγγενής  ή φίλος ή άλλο  τρίτο πρόσωπο,  λόγω απουσίας του οφειλέτη, η κλήση…

Αίτημα προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την πολλαπλή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση POS Με κατεπείγον αίτημα του προς την Αρχή…

Η ΑΠΔΠΧ απέρριψε αίτημα για χορήγηση ευαίσθητων δεδομένων υγείας από ψυχιατρική κλινική για δικαστική χρήση στα πλαίσια αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή διατροφή τέκνου Με την…

Στην επικαιροποίηση παλαιότερης γνωμοδότησής της περί δημοσιοποίησης των στοιχείων γιατρών που συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια, προχώρησε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, η Αρχή Προστασίας…

Εταιρίες ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας ζήτησαν από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να τους επιτρέψει να ανήκουν στον κατάλογο των νόµιµων αποδεκτών των δεδοµένων ακάλυπτων επιταγών…

Προς αντίκρουση ισχυρισμών στα πλαίσια αγωγής αποζημίωσης από τραυματισμό σε τροχαίο Με την υπ’ αριθμ. 15/2017 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρείχε άδεια…