Περιήγηση: ΑΠΔΠΧ

Σε διευκρινίσεις για το ζήτημα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου προχωρά η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επισημαίνοντας ότι όχι μόνο δεν απαγόρευσε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής -μέσω διαδικτύου-…

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε –κατόπιν σχετικών καταγγελιών κατά των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ– ότι για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό την προώθηση…

Σημαντική απόφαση της ΑΠΔΠΧ: Πότε είναι νόμιμη η διάθεση δεδομένων οφειλετών από δανειστές σε εισπρακτικές εταιρείες; Σημαντικές διευκρινίσεις αναφορικά με την υποχρέωση ενημέρωσης των οφειλετών για…

Εντός συνταγματικών ορίων η δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο στοιχείων οφειλετών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης «Συνταγµατικώς ανεκτή επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» χαρακτηρίζει τη δηµοσιοποίηση στο ∆ιαδίκτυο καταλόγου οφειλετών ληξιπρόθεσµων οφειλών…

Πρόστιμο συνολικού ύψους 15.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην εταιρεία Vodafone για παράνομη επεξεργασία δεδομένων πιστωτικής κάρτας συνδρομητής της! Της Πωλίνας Βασιλοπούλου Σύμφωνα…

Ποιοι κανόνες ισχύουν για τις τηλεφωνικές διαφημιστικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3471/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι τηλεφωνικές κλήσεις με…

Ποιες προϋποθέσεις θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε με την υπ’ αριθμ. 124/2015 απόφασή της ότι η τοποθέτηση καμερών εντός…

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην υπ’ αριθμ. 5/2017 γνωμοδότησή της, αναφέρει ότι είναι νόμιμη η τοποθέτηση κάμερας, καταγραφή ήχου, για να ελέγχεται η είσοδος…

Περίληψη και πηγή από DSANET : “Στο δικαίωμα πρόσβασης εμπίπτει και το δικαίωμα του υποκειμένου να λάβει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που τον αφορούν.…