Περιήγηση: ΑΠΔΠΧ

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν απόπειρες εγκατάστασης κατασκοπευτικού λογισμικού («Predator») προς πολυάριθμους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Αρχή…

Δεν μπορεί η ΑΑΔΕ να αντιτείνει το φορολογικό απόρρητο φορολογουμένου έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους…

Εναρμόνιση των δικονομικών κανόνων σε διασυνοριακές υποθέσεις Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέα πράξη για τον εξορθολογισμό της συνεργασίας μεταξύ των αρχών προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ) κατά την…

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων μεγάλου αριθμού (23.259) φυσικών προσώπων χωρίς νόμιμη αιτία, λόγω συστημικού σφάλματος Συνολικό πρόστιμο 210.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην…

Με έγγραφό της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενημέρωσε την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ότι εξετάζει αναφορά / καταγγελία, η οποία αφορά στην απόπειρα…

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων κρίνει πως η διατήρηση μη λειτουργούσας κάμερας έχει αρνητικές συνέπειες για τα πρόσωπα και καθιστά δυσχερή τον έλεγχο τυχόν ενεργοποίησής της Μια…

Η εταιρεία δεν είχε ζητήσει απόδειξη ή στοιχείο ταυτοποίησης ως προς τα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσε ο συνδρομητής της, με αποτέλεσμα να καταχωρίσει λανθασμένα στοιχεία και…

Η καταγγέλλουσα, κατόπιν αιτήματος πρόσβασής της σε ηχογραφημένες συνομιλίες της με εκπροσώπους της εταιρείας, έλαβε ένα CD με καταγεγραμμένες συνομιλίες τρίτου προσώπου Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων…

Περίληψη Η Αρχή εξέτασε καταγγελία για τοποθέτηση συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, το οποίο επιβλέπει θέση στάθμευσης στον κοινόχρηστο χώρο της πιλοτής της πολυκατοικίας. Η Αρχή…

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές 1/2023 εκδίδονται μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που ανέτρεψαν την προηγούμενη νομολογία της Αρχής ​Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για την πολιτική επικοινωνία…