Περιήγηση: ΑΠΔΠΧ

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Επιβολή προστίμου σε τράπεζα για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε καταγεγραμμένες συνομιλίες: Ο προσφεύγων δέχθηκε στα γραφεία της επιχείρησής του τηλεφωνική όχληση…

Πότε είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας και πότε εκτελούντες; Διευκρινίσεις από την κυπριακή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Διευκρινίσεις αναφορικά με τον ρόλο των Λογιστών / Ελεγκτών και των Δικηγόρων με…

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αρ. 34/2018: Έλεγχος ηλεκτρονικού υπολογιστή εργαζομένου από εργοδότη: Η Αρχή εξέτασε προσφυγή εργαζομένου που αφορούσε στη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και εν απουσία…

Απόφαση ΑΠΔΠΧ 47/2018 […] Εν προκειμένω, οι καταγεγραμμένες συνομιλίες του προσφεύγοντος με τους υπαλλήλους της Τράπεζας αποτελούν καταρχήν απλά προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου τους (άρθρο 2 στοιχ.…

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αρ. απόφασης 23/2018:Ενημέρωση δια του Τύπου για διάθεση δεδομένων από τράπεζα σε αλλοδαπή εταιρεία: Η τράπεζα ATTICA BANK γνωστοποίησε στην Αρχή…

GDPR: Πώς διαμορφώνεται το κείμενο αναφορικά με το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Mε αφορμή μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων που…

Αποστολή διαφημιστικού SMS για υποψηφιότητα σε εκλογές, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του παραλήπτη Με την υπ’ αριθμ. 51/2018 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα…

Οι DPO έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν στο θέματα που τους ενδιαφέρουν ή και τυχόν ερωτήματα Ανακοίνωση αναφορικά με την επικοινωνία και τη συνεργασία με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων…

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομενων χορηγούσε μέχρι τώρα την άδεια για τη συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας σχετικού αρχείου. Μετά…