Περιήγηση: ΑΠΔΠΧ

Περίληψη Η Αρχή έκρινε ότι η συλλογή και χρήση ονοματεπωνύμου και ΑΦΜ από λογιστή για λογαριασμό κληρονόμου χωρίς σχετική εντολή συνιστά παραβίαση των άρθρων 5 παρ. 1…

Περίληψη Η Αρχή εξέτασε καταγγελία πρώην εργαζομένου σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το σύστημα γεωεντοπισμού που λειτουργούσε σε όχημα το οποίο του είχε παραχωρηθεί…

Περίληψη Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά της Alpha Bank A.E. για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης πελάτη της, ο οποίος άσκησε δικαίωμα πρόσβασης στο καταγεγραμμένο υλικό από…

Επιμέλεια: Λάμπρος Σ. Τσόγκας, Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας ===Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 58 του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα κάθε κράτος μέλος προβλέπει διά νόμου ότι…

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατόχου πιστωτικής κάρτας της Alpha Bank του οποίου τα στοιχεία συναλλαγών μέσω της κάρτας χορηγήθηκαν από υπάλληλο της Τράπεζας στη σύζυγό του…

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία φυσικού προσώπου κατά εταιρείας που αφορούσε επεξεργασία φωτογραφίας, στην οποία ήταν εμφανής ο αριθμός της πινακίδας του αυτοκινήτου του καταγγέλλοντος και επέβαλε…

Τα δεδομένα παρέμεναν ελεύθερα προσβάσιμα στους χρήστες του διαδικτύου ακόμη και μετά τις αλλεπάλληλες διορθωτικές ενέργειες που κατά τον Δήμο είχαν γίνει Προσωρινή διαταγή σε βάρος…

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σε ΔΕΥΑ για την κατά παράβαση της ελαχιστοποίησης εσωτερική και εξωτερική διάδοση των προσωπικών δεδομένων υπαλλήλου της Τρεις αυτοτελείς…