Περιήγηση: Ανταγωνισμός

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 2313/2023 (Τμήμα 18ο Τριμελές) Πρόεδρος: Άννα Ατσαλάκη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.Εισηγήτρια: Αγλαϊα Θέμου – Δημητροπούλου, Εφέτης Δ.Δ. Προσφυγή κατά απόφασης της Ολομέλειας…

– Κατά το άρθρο 1 του Ν. 146/1914 “περί αθεμίτου ανταγωνισμού”, απαγορεύεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές κάθε πράξη που γίνεται προς τον σκοπό…

Υπόθεση C‑465/20 P Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, Apple Sales International, Apple Operations International, νυν Apple Operations Europe, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, Δημοκρατία της Πολωνίας, Εποπτεύουσα Αρχή της…

Απόφαση-σταθμός εξέδωσε το Πρωτοδικείο για τη ρήτρα εχεμύθειας και ανταγωνισμού που επιβάλλουν οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους. Ειδικότερα το Μονομελές Πρωτοδικείο όμως απέρριψε το αίτημα προσωρινής διαταγής…

Εθνική αρχή ανταγωνισμού μπορεί, στο πλαίσιο της εξέτασης της ύπαρξης τυχόν κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, να διαπιστώσει παραβίαση του ΓΚΠΔ Με σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο της…

Η διαφύλαξη των νομίμων συμφερόντων των επιχειρήσεων, προϋποθέτει την απόδοση στο domain name μιας οιονεί λειτουργίας διακριτικού τίτλου και σήματος Το ζήτημα της ταύτισης ή η…

Πράξη συγκέντρωσης μεταξύ επιχειρήσεων η οποία δεν έχει κοινοτική διάσταση, δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια υποχρεωτικού εκ των προτέρων ελέγχου που προβλέπονται από το δίκαιο κράτους…

Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με απόφασή του σχετικά με την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι οι ρήτρες αποκλεισμού που…

Δικαστήριο ΕΕ: “ Το εθνικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει την κοινοποίηση σε μία τέτοια περίπτωση ακόμη και αν η διαδικασία έχει ανασταλεί ” Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος …

ΔΕΕ: “Η θέσπιση κρατικής ενίσχυσης προϋποθέτει εκτίμηση σκοπιμότητας ξένη προς τα καθήκοντα του δικαστή” Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 12-01-2023 απόφασή του, το Δικαστήριο…