Περιήγηση: Ανθρώπινα δικαιώματα

Κατόπιν της καταδίκης με ποινές χάδι εκπροσώπων σειράς βιομηχανιών, με έδρα τη Βοιωτία για την δραματική επί έτη μόλυνση του Ασωπού με βαρέα μέταλλα και τοξικά…

http://kyriakoskokkinoslawfirm.blogspot.com/2011/11/httpwww.html 495Share   Αντί να κυνηγάτε την ελευθερία του λόγου κύριοι του νόμου κάντε κάτι που μπορεί να σώσει εμάς , εσάς και τα παιδιά μας!…