Περιήγηση: Ανθρώπινα δικαιώματα

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως ο εθνικός φορέας προώθησης, προαγωγής και προστασίας της αρχής της ίσης μεταχείρισης, αλλά και της καταπολέμησης διακρίσεων λόγω φύλου στην εργασία…

Ο Άρειος Πάγος απέρριψε το αίτημά του για υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αιτιολογία Στην υπόθεση Γεωργίου κατά Ελλάδας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο…

Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως ανα- πηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πο- λιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώ-…

Αναπροσαρμόζονται οι όροι παροχής νομικής βοήθειας – Αναδιατύπωση υποτιμητικών όρων και αντικατάσταση στερεοτυπικών εκφράσεων στους Κώδικες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου…

https://www.poinikologos.com/2023/02/%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%cf%85%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%cf%89-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%85%cf%80-%cf%8c%cf%88%ce%b7-%cf%80%cf%81/

ΣτΕ Ολομ. 177/2023: Προσβάλλεται εθνικός κατάλογος στον οποίο περιλαμβάνεται η Τουρκία ως ασφαλής τρίτη χώρα για ορισμένες κατηγορίες αιτούντων διεθνή προστασία, με συνέπεια οι αιτήσεις αυτών…

ΜονΔΕφΑθ 1111/2022 Εφαρμογή της αρχής “ne bis in idem” -. Για την ίδια παράβαση προβλέπονται περισσότερες της μίας διακεκριμένες διαδικασίες επιβολής κύρωσης (ποινική και διοικητική αντιστοίχως)…

Τι προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση για την “Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε…

Υπ. Δικαιοσύνης: Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται και ζητήματα σχετικά με την προσβασιμότητα στα δικαστικά κτίρια και την παροχή νομικής βοήθειας Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε σχέδιο…