Περιήγηση: Αναγκαστική Εκτέλεση

Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δημοσίου με την επιβληθείσα σε βάρος του κατάσχεση εις χείρας πιστωτικού ιδρύματος. Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων. Αμοιβή και δικαστική δαπάνη των πληρεξουσίων…

Η επισπεύδουσα εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος απόδειξης της νομιμοποίησής της, ενόψει της ρητής αμφισβήτησής της με την ανακοπή Δεκτή έγινε ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω…

Ανακοπή κατά δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού σε περίπτωση ματαίωσης του προηγούμενου λόγω μη εμφάνιση πλειοδοτών. Αίτημα της οικείας ανακοπής είναι η ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης ήτοι μόνον…

Αριθμός Απόφασης 466/2019 Ανακοπή του άρθρου 73 § 1 και 2 του ΚΕΔΕ κατά της ταμειακής βεβαίωσης που εκδίδει ΟΤΑ. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων όταν η διαφορά…

Θανάσης Κουκάκης Ποιες είναι οι κινήσεις που θα κάνει η εφορία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με το ποσοστό των φορολογουμένων που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη να πλησιάζει τα 3,8 εκατομμύρια,…

Ποια είναι τα αναγκαστικά μέτρα που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο των Διαδικασιών της ΑΑΔΕ Σε τέσσερα στάδια εκτυλίσσονται οι κατασχέσεις και τα λοιπά αναγκαστικά μέτρα που λαμβάνει…

Σε περίπτωση επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης με απλό αντίγραφο, αυτή είναι άκυρη χωρίς την επίκληση βλάβης Δεκτή έγινε ανακοπή κατά εκτέλεσης, επισπευδόμενη δυνάμει απλής φωτοτυπίας εκτελεστού απογράφου…

Υποβλήθηκε αίτηση από άτομο που απέκτησε έννομο συμφέρον στο ακίνητο μετά από κληρονομιά. Μία ιδιαίτερη απόφαση που φέρνει ανατροπή σε κατάσχεση ακινήτου εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Αθηνών, κρίνοντας…

Θανάσης Κουκάκης Διευκρινίσεις σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της εξέτασης συνδρομής των προϋποθέσεων για…