Περιήγηση: ΑΜΕΑ

Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως ανα- πηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πο- λιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώ-…

Αναπροσαρμόζονται οι όροι παροχής νομικής βοήθειας – Αναδιατύπωση υποτιμητικών όρων και αντικατάσταση στερεοτυπικών εκφράσεων στους Κώδικες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου…

Υπ. Δικαιοσύνης: Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται και ζητήματα σχετικά με την προσβασιμότητα στα δικαστικά κτίρια και την παροχή νομικής βοήθειας Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε σχέδιο…

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο…

Χρηστικός οδηγός που επεξηγεί βήμα-βήμα τη νέα διαδικασία και τα οφέλη της – Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Τα…

Δείτε από εδώ το ψηφισθέν σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναδυόµενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της…

Έρχονται τα «ψηφιακά ΚΕΠΑ» καθώς και η θέσπιση του πλαισίου για την Κάρτα Αναπηρίας. Την πλήρη ψηφιοποίηση – με ταυτόχρονη απλοποίηση – της διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας, δηλαδή…

ΑΠΟΦΑΣΗ Arnar Helgi Lárusson κατά Ισλανδίας της 31.05.2022 (αρ. προσφ. 23077/19) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσφεύγων, Arnar Helgi Lárusson, είναι Ισλανδός υπήκοος ο οποίος γεννήθηκε το…