Περιήγηση: Ακίνητα

Περιλαμβάνεται και η ζημία του ιδιοκτήτη από την απωλεσθείσα πρόσοδο του απαλλοτριωθέντος ακινήτου του όταν η εν λόγω ζημία είναι συνέπεια της κηρυχθείσας απαλλοτρίωσης, διότι έτσι…

Πώς το αδήλωτο «δικαίωμα υψούν» κάνει το Δημόσιο συνιδιοκτήτη, προκαλώντας ήδη προβλήματα σε 50.000 πολυκατοικίες Προκόπης Γιόγιακας O«αέρας» απειλεί την περιουσία χιλιάδων ιδιοκτητών, οι οποίοι χωρίς…

Προκόπης Γιόγιακας Τον επόμενο μήνα… πιάνει κανονικά δουλειά στο Κτηματολόγιο ο ψηφιακός βοηθός. Σήμερα λειτουργεί πιλοτικά και ενημερώνεται με όλα τα δεδομένα, προκειμένου σε λίγο καιρό να είναι…

Αριθμός 2369/2023 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Δεκεμβρίου 2022, με την εξής σύνθεση: Μαργαρίτα Γκορτζολίδου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του…

Δημήτρης Κασιμάτης Τα ζητήματα που δημιουργούνται από τη χρήση ή τη μετατροπή της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων (ταράτσες, πιλοτές, δώματα, είσοδοι, πρασιές, ακάλυπτοι), με αυθαίρετες κατασκευές κάθε…

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 4ο τμήμα Περίληψη Κτηματολόγιο, έκτακτη χρησικτησία βρδ δικαίου, δημόσια κτήματα, νήσος Σαλαμίνα, ορισμένο ένστασης ιδίας κυριότητας Δημοσίου, απορρίπτει έφεση. Αριθμός απόφασης…

Με απόφαση του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, καθορίστηκε η ημερομηνία για την ηλεκτρονική τήρηση των Βιβλίων του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) σε…