Περιήγηση: Αεροπορικό δίκαιο

Δικαστήριο ΕΕ: Ευθύνη αερομεταφορέα σε περίπτωση δυστυχήματος, έννοια του «δυστυχήματος» και δίκαιο ΕΕ Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 12-05-2021 απόφασή του, το Δικαστήριο της…

Αποζημίωση επιβατών αερομεταφορών σε περίπτωση ανακατεύθυνσης πτήσεως σε αεροδρόμιο διαφορετικό από το αεροδρόμιο για το οποίο είχε γίνει η κράτηση και δίκαιο ΕΕ Επιμέλεια: Γεώργιος Π.…

Γεν. εισαγγελέας ΔΕΕ: «Απεργία που πραγματοποιείται από συνδικαλιστικές οργανώσεις πιλότων συνιστά καταρχήν έκτακτη περίσταση που μπορεί να απαλλάξει τον αερομεταφορέα από την υποχρέωση αποζημίωσης βάσει του…

Τις προτάσεις στου στην υπόθεση C-826/19 WS κατά Austrian Airlines AG δημοσίευσε ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Priit Pikamäe. Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης,…

Δικαστήριο ΕΕ: Συντρέχει ευθύνη του αερομεταφορέα λόγω αμέλειας του προσωπικού του ξενοδοχείου; Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 4-09-2020 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής…

Δικαστήριο ΕΕ: Οι επιβάτες μπορούν να αξιώσουν την προβλεπόμενη από το δίκαιο της ΕΕ αποζημίωση στο εθνικό νόμισμα του τόπου κατοικίας τους Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος…

Δικαστήριο της Μόσχας έκρινε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας του αεροδρομίου Βνούκοβο της Μόσχας, Αλεξάντρ Κρουγκλόφ και Ναντιέζντα Αρχίποβα, όπως και ο διευθυντής του κέντρου εναέριας…

Δικαστήριο ΕΕ: Ανώτατο όριο αποζημίωσης είναι τα 1.131 ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα, βάσει της Σύμβασης του Μόντρεαλ – Ο επιβάτης δεν δικαιούται το ποσό αυτοδικαίως και κατ’…