Συντάκτης: Unics

Οι ιδιοκτήτες-φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα αλλά δεν εισπράττουν θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες προκειμένου να αποφύγουν τη φορολόγηση για έσοδα που ουσιαστικά δεν είχαν…

Δημοσιεύουμε τη σύντομη μελέτη που εκπόνησε ο Πρωτοδίκης Ιωαννίνων κ. Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, την οποία απέστειλε στην ΠΟΜΙΔΑ, προς υποβοήθηση των ιδιοκτητών, συγχαίροντάς παράλληλα την Ομοσπονδία &…

«Ο αναμορφωμένος ΚΟΚ θα έχει νέα πολιτική ποινών, επικεντρωμένη στην οδική ασφάλεια. Δεν μας ενδιαφέρει να τιμωρήσουμε, πρωτίστως, τους παραβάτες, μας ενδιαφέρει να είναι εφαρμόσιμες οι ποινές, να…

Αποκλείεται η υπαγωγή του ασφαλισμένου σε περισσότερους του ενός οργανισμούς ασφάλισης ασθένειας. Στον ασφαλισμένο απόκειται να επιλέξει τον οργανισμό ασφάλισης ασθένειας στον οποίο επιθυμεί να υπαχθεί,…

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 283/2019 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Ελένη Σκριβάνου, Εφέτη, η οποία ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς…

Περίληψη Η Αρχή επέβαλε πρόστιμο σε υπεύθυνο επεξεργασίας για διαρροή προσωπικών δεδομένων τα οποία, σε μετέπειτα φάση, δημοσιεύτηκαν στο σκοτεινό ιστό. Από την εξέταση του περιστατικού…

Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό κρίθηκε από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Καλαμάτας ένας νεαρός άνδρας για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφορικών συστημάτων, η δε παραγωγή…

Τι ισχύει με τις νέες διατάξεις για την αναβίωση ρυθμίσεων οφειλών στην εφορία Ντίνος Σιωμόπουλος Τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν οφειλές στο Δημόσιο, που είναι σε εκκρεμότητα λόγω εσφαλμένης…