Συντάκτης: admin

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α’ 240/22.12.2016) ο Νόμος 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014…

Έρευνα μεταξύ 3.000 ανθρωπολόγων αποδεικνύει ότι η επιχειρηματολογία για τον διαχωρισμό των ανθρώπων σε φυλές «δομήθηκε» πάνω στις πολιτιστικές και γλωσσικές διαφορές, παρά στις βιολογικές Η…

Κοινοποιήθηκε η ΠΟΛ 1197/2016 σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι υποστηρίζει τον στόχο των ιταλικών αρχών για την ενίσχυση του ιταλικού τραπεζικού τομέα και θα συνεργαστεί μαζί τους για να…

Δημοσκοπική έρευνα για το Ευρωβαρόμετρο Νοεμβρίου αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες όχι μόνο είναι οι πιο απαισιόδοξοι πολίτες της ΕΕ όσον αφορά την οικονομία, την ανεργία και το…